NORSK: SIKKERHETS ADVARSLER OCH GARANTI

NORDIC POCKET SAW: VIKTIG SIKKERHETS ADVARSLER ADVARSEL: FARE FOR Å FORSIKTIG FØLGE ALLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER OG ADVARSLER VEDRØRENDE DETTE PRODUKTET, KAN RESULTAS I BODILY SKADE, DØD OG / ELLER EIENDOMS SKADE.

Nordic Pocket Saw er ikke leketøy og bør bare brukes av noen som er kjent med og i stand til å følge disse advarslene. Produktet er ekstremt skarpt og er beregnet for tohånds såing av trær og deler av trær, som grener, lemmer og logger. Behandles forsiktig. Ikke bruk bladet. Undersøk produktet før hver bruk for å sikre at håndtakene og leddene er sikre, at leddene ikke er vridd, og at saga ikke har blitt skadet ved forsendelse eller ved tidligere bruk. Elementer som skal kuttes må være solidt rotte eller på annen måte stabilisert (ikke ved hender eller føtter). Kontakt med harde gjenstander kan skade saga. Ikke bruk sågen på noe som ikke er treverk. Ikke bruk sågen til å kutte annet materiale eller for utilsiktet formål, eller prøv å modifisere eller demontere sagen. Ikke bare vil dette ugyldig begrense garantien, men det er også farlig. Hold hår, løs klær, fingre, føtter og andre kroppsdeler unna sagen. Du bør bruke godt øye (vernebriller) og håndvern når du bruker dette produktet. Ikke plasser andre gjenstander eller kroppsdeler i sagen. Vær oppmerksom på mulig skade som kan skyldes trær, lemmer, etc. som du så – de kan falle på deg, noen andre eller på eiendom og forårsake skade, skade eller død. Ikke stå i “fallveien” av noe tre eller gren som blir kuttet. Oppbevares utilgjengelig for barn. Ingen under 18 år, eller som har fysiske eller andre begrensninger, bør bruke den Nordic Pocket Saw. Ikke bruk dette produktet når du er trøtt, distrahert eller påvirket av stoffer, alkohol eller medisiner som forårsaker redusert kapasitet. Nordic Pocket Saw er solgt med begrenset garanti, som følger i teksten nedenfor.

 

NORDIC POCKET SAW 5-ÅRS BEGRENSET GARANTI
Denne begrensede garantien dekker bare defekter i materialer og utførelse av produktet og kun for forbruker, ikke-kommersiell bruk av den opprinnelige detaljhandelskjøperen. Denne begrensede garantien er ikke overførbar og vil ikke dekke problemer eller skader forårsaket av misbruk, ulykker eller misbruk. Kjøperen må returnere det defekte produktet til den originale butikk innen 5 års kjøp, sammen med kjøpsbevis, for å finne ut av garantikravet. Hvis kravet anses gyldig, vil produsenten reparere eller erstatte produktet (etter eget valg).

For riktig vedlikeholdsanvisning, se https://nordicpocketsaw.com. Ethvert forsøk på å demontere eller reparere saga, unntatt av produsenten, vil ugyldiggjøre denne begrensede garantien, som vil misbruke eller misbruke produktet.

DENNE BEGRENSEDE GARANTIEN I HENHOLD TIL ALLE ANDRE GARANTIER, RETTIGHETER OG REMEDIER I FORBINDELSE MED PRODUKTET. UNNTATT FOR DEN UTTRYKKELIGE BEGRENSEDE GARANTI OG REMEDIEL SETT HER, FREMRAGER PRODUCENTEN UTTRYKKELIG ALLE ANDRE GARANTIER OG GARANTIER, UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅT, FAKTISK ELLER LOVGIVNING, INKLUDERT UTEN BEGRENSNING IMPLISJTE GARANTIER FOR SALGBARHET ELLER EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL. PRODUSENTEN ANSVAR UTTRYKKELIG ANSVAR GRUNNLEGGET PÅ NOEN TEORIEN, UANSETT, KONTRAKT, SKADER, PRODUKTANSVAR ELLER ANNET FOR NOEN SÆRLIGE, TILFELDIGE ELLER FØLGESKADER AV SÅDAN SVART.

DENNE BEGRENSEDE GARANTIEN GIVER DU SPESIFIKKE JURIDISKE RETTIGHETER. DU KAN OGSÅ HAVE ANDRE RETTIGHETER, SOM KAN VÆRE VARE FRA STAT TIL STAT.

Se viktige sikkerhetsadvarsler høyere oppe på denne siden.