Nordic Pocket Saw – Arboristen

159$

Lätt och smidig såg för trimning av grenar 8 meter upp på trädstammen. En perfekt kompanjon för alla fastighetsägare. Koppla av remmarna och använd sågen även på marken.

Kategori:

Nordic Pocket Saw Arborist är utvecklad för att på ett säkert och effektivt sätt kunna såga grenar högt ovan mark. Produkten gör det möjligt för användarna att såga grenar 8 meter upp utan att behöva använda en stege eller en lift. Med hjälp av de långa remmarna, som är sammankopplade med sågkedjan, kan användarna stå på ett säkert avstånd upp till 10 meter från trädstammen när de sågar. Detta gör Arboristversionen till ett säkert verktyg som minimerar risken för eventuella skador från fallande grenar.

SPECIALTILLVERKAD KEDJA Tänderna på den specialtillverkade kedjan är placerade i båda riktningar, vilket betyder att de skär åt båda hållen då man drar remmarna fram och tillbaka. Dessutom är kedjan utrustad med tänder på både ovan- och undersidan. Det spelar därför ingen roll vilket håll kedjan landar på när man kastar upp den på grenen. På så vis slipper användarna problemet med att vända kedjan till sin rätta position och kan istället börja såga direkt. Kedjan kan frånkopplas de längre remmarna och användas även på marken.

Vikt: 1222 g

Kedjans längd: 83 cm